Home | Autentificare     
Experior LogoMath Logo

Aplicatii ale integralei definite


Autor: Dana Schiopu
Descriere: articol pentru Clasa a XII-a publicat in data de 25 Feb 2008, nivel de dificultate Dificultate.
Calculul ariilor multimilor cuprinse intre doua curbe: definirea ariei unei multimi din plan ca limita unui sir de arii de reuniuni finite de dreptunghiuri, aria subgraficului unei functii continue si pozitive este egala cu integrala Riemann a acelei functii, demonstratie; aria multimii determinate de graficele a doua functii continue egala cu integrala Riemann a modulului diferentei celor doua functii, exemple. Volumul corpurilor de rotatie: definirea volumului unui corp de rotatie ca limita unui sir de volume de reuniuni finite de cilindrii plini; volumul unui corp de rotatie determinat de o functie continua este egal cu integrala Riemann a patratului acelei functii inmultita cu constanta pi, demonstratie; volumul unui corp de rotatie marginit de suprafetele obtinute prin rotatia graficelor a doua functii continue este egal cu integrala Riemann a diferentei patratelor celor doua functii inmultita cu constanta pi, exemple. Lungimea graficului unei functii derivabile cu derivate continua: definirea lungimii graficului unei functii derivabile cu derivate continua ca limita a lungimilor liniilor poligonale ce au varfurile pe grafic si teorema de calcul al acestei lungimi cu demonstratie; exemple. Aria suprafetelor de rotatie: definirea ariei suprafetei de rotatie a graficului unei functii continue si pozitive ca limita unui sir de arii ale suprafetelor de rotatie a liniilor poligonale corespunzatoare si teorema de calcul a acestei arii cu demonstratie, exemple.
Domenii: Aplicatii ale integrabilei Riemann

Definiţia 2. Spunem că o mulţime mărginită Math formula din plan are arie dacă există două şiruri Math formula şi Math formula de elemente din Math formula astfel încât:

1) Math formula, pentru orice Math formula;

2) Şirurile Math formula, Math formula sunt convergente şi Math formula. În acest caz, definim aria mulţimii Math formula astfel:

Math formula .

Observaţii: Fie Math formula şi Math formula două mulţimi mărginite din plan.

1. Definiţia ariei mulţimii Math formula nu depinde de şirurile Math formula şi Math formula. Mai exact, dacă Math formula şi Math formula sunt alte două şiruri cu elemente din Math formula ce satisfac condiţiile 1) şi 2) din definiţia 2., atunci Math formula

Math formula .

2. Dacă Math formula şi Math formula au arie, atunci Math formula şi Math formula au arie. În plus, dacă Math formula, atunci Math formula şi Math formula.

Teorema 1: Fie Math formula o funcţie continuă şi pozitivă, unde Math formula cu Math formula.Atunci Math formula, subgraficul funcţiei Math formula, are arie şi Math formula.

Demonstraţie:

Fie Math formula o diviziune a intervalului Math formula, iar Math formula şi Math formula sumele Darboux corespunzătoare acestei diviziuni, adică:

Math formula , Math formula, unde Math formula, iar Math formula

În particular, avem că Math formula.

Produsul Math formula reprezintă aria dreptunghiului cu baza intervalul Math formula şi înălţime Math formula, dreptunghi ce este complet conţinut în mulţimea Math formula.

Să notăm cu Math formula acest dreptunghi şi cu Math formula. Este clar că Math formula este o mulţime din Math formula şi Math formula.


Pagina 3 din 20 « Pagina anterioara        Pagina urmatoare »

Bibliografie


1. Manual pentru clasa a XII-a - Nastasescu C., Nita C., Grigore Gh., Burlacu D. - Editura: Didactica si Pedagogica
2. Elemente de analiza matematica vol. I - Ganga M. - Editura: MathPress