Home | Autentificare     
Experior LogoMath Logo

Aplicatii ale integralei definite


Autor: Dana Schiopu
Descriere: articol pentru Clasa a XII-a publicat in data de 25 Feb 2008, nivel de dificultate Dificultate.
Calculul ariilor multimilor cuprinse intre doua curbe: definirea ariei unei multimi din plan ca limita unui sir de arii de reuniuni finite de dreptunghiuri, aria subgraficului unei functii continue si pozitive este egala cu integrala Riemann a acelei functii, demonstratie; aria multimii determinate de graficele a doua functii continue egala cu integrala Riemann a modulului diferentei celor doua functii, exemple. Volumul corpurilor de rotatie: definirea volumului unui corp de rotatie ca limita unui sir de volume de reuniuni finite de cilindrii plini; volumul unui corp de rotatie determinat de o functie continua este egal cu integrala Riemann a patratului acelei functii inmultita cu constanta pi, demonstratie; volumul unui corp de rotatie marginit de suprafetele obtinute prin rotatia graficelor a doua functii continue este egal cu integrala Riemann a diferentei patratelor celor doua functii inmultita cu constanta pi, exemple. Lungimea graficului unei functii derivabile cu derivate continua: definirea lungimii graficului unei functii derivabile cu derivate continua ca limita a lungimilor liniilor poligonale ce au varfurile pe grafic si teorema de calcul al acestei lungimi cu demonstratie; exemple. Aria suprafetelor de rotatie: definirea ariei suprafetei de rotatie a graficului unei functii continue si pozitive ca limita unui sir de arii ale suprafetelor de rotatie a liniilor poligonale corespunzatoare si teorema de calcul a acestei arii cu demonstratie, exemple.
Domenii: Aplicatii ale integrabilei Riemann

Atunci, din punct de vedere geometric, suma Math formula reprezintă suma ariilor dreptunghiurilor Math formula. Intuitiv, considerând diviziuni Math formula de normă din ce în ce mai mică, sumele Math formula aproximează cu o eroare din ce în ce mai mică aria mulţimii Math formula. Cum Math formula reprezintă o sumă Riemann, iar Math formula este continuă, deci integrabilă, cele prezentate arată că aria mulţimii Math formula se calculează cu formula Math formula

Pentru o demonstraţie riguroasă a formulei de mai sus avem nevoie de anumite pregătiri:

Vom nota cu Math formula submulţimea planului Math formula ce are ca elemente mulţimi plane care sunt reuniuni finite de dreptunghiuri pline cu laturile paralele cu axele de coordonate, dreptunghiuri care au două câte două în comun cel mult o latură. Mulţimea vidă Math formula se consideră o mulţime din Math formula, ea identificându-se practic cu dreptunghiul de arie nulă. Dacă mulţimea Math formula este din Math formula, vom scrie Math formula, prin aceasta înţelegând că Math formula sunt dreptunghiuri pline ce au proprietăţile de mai sus.

Definiţia 1. Fie Math formula o mulţime din Math formula. Se defineşte aria mulţimii Math formula prin egalitatea Math formula.

Observaţii: Fie Math formula şi Math formula două submulţimi din Math formula.

1. Aria lui Math formula nu depinde de scrierea Math formula, în sensul că dacă Math formula are o altă scriere, de forma Math formula, atunci Math formula.

2. Math formula dacă şi numai dacă mulţimile Math formula şi Math formula au cel mult în comun laturi ale unor dreptunghiuri care le definesc.

3. Dacă Math formula, atunci Math formula şi Math formula.


Pagina 2 din 20 « Pagina anterioara        Pagina urmatoare »

Bibliografie


1. Manual pentru clasa a XII-a - Nastasescu C., Nita C., Grigore Gh., Burlacu D. - Editura: Didactica si Pedagogica
2. Elemente de analiza matematica vol. I - Ganga M. - Editura: MathPress